Signaturer

En mer detaljerad sida för signaturerna kommer snart med namn, titel och kommun…….

Sedan 21/1 – 2022 har vi fått 4080 underskrifter

3455 har signerat som engagerade medborgare varav 174 st har angett ett yrke i kategorin ”medicinsk personal” men valt att skriva under som engagerad medborgare, 615 har signerat som medicinsk personal.
Medicinsk personal innebär: Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.
10 har signerat som medicinsk forskare.