Om oss

Vilka är vi?

Denna grupp har växt fram sedan den 20 mars 2020. Den bildades av specialistsjuksköterskan Lotta Harming efter att hon såg ett behov att nätverka kring dessa oerhört komplexa frågor som aktualiserades i samband med pandemins utbrott.

I dagsläget närmar sig medlemsantalet 450 sjuksköterskor lokaliserade över hela landet och det finns även ett litet antal sjuksköterskor från våra nordiska grannländer som valt att ansluta till gruppen.

Gruppen består av sjuksköterskor från alla specialiteter och diskussionerna baseras på den senast tillgängliga forskningen kring covid-19 samtidigt som många av medlemmarna parallellt kämpar med rättsliga processer efter att ha blivit avskedade eller förflyttade baserat på vetenskapligt tveksamma grunder.

Det har blivit en trygg oas för medlemmarna som i sin vardag ofta upplever att de blir illa behandlade baserat på deras privata medicinska ställningstagande.

Gruppen syftar till att lyfta den vetenskapliga debatten och verkar för att alla ska känna sig trygga att uttrycka sin åsikt utan att få glåpord kastat efter sig och välkomnar kollegor som känner sig lockade av detta oavsett hur de valt att skydda sig mot smittspridningen.