Lag & Rätt

Arbetsrättslig rättsutredning angående arbetsgivares krav på vaccination m m

Advokat Fatemeh Pakyarisom ingår i Bio-Medico Legala Nätverket på Läkaruppropet (https://lakaruppropet.se/har sammanställt en ”Arbetsrättslig rättsutredning angående arbetsgivares krav på vaccination m m”. 

Denna sammanställning kan vara till mycket god hjälp för alla som blivit uppsagda eller riskerar uppsägning på lösa grunder inom vården, men även inom andra områden. 

Här tas även upp ”tvingande åtgärder” såsom krav att bära mask eller ta ett test.