Har du en historia att berätta så vill vi höra den

Dela dina berättelser och upplevelser

Har du blivit avskedad på grund av din medicinska status?

Lyssnar inte din läkare när du berättar om dina misstänkta biverkningar?

Har du blivit rekommenderad en andra spruta
trots att du reagerade kraftigt på den första?

Vi kommer löpande att publicera era berättelser, det går givetvis bra att vara anonym.